RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Interne markt: algemeen kader

Interne markt

De interne markt is één van de pijlers van de Europese Unie. Sinds de volledige voltooiing ervan in 1992 is de gemeenschappelijke markt een ruimte zonder binnengrenzen waar personen, goederen, diensten en kapitaal vrij kunnen circuleren, overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. De interne markt is van essentieel belang voor de welvaart, de groei en de werkgelegenheid in de Unie. In het kader van de Lissabonstrategie draagt hij bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie. Als geïntegreerde, open en concurrerende ruimte is hij bevorderlijk voor mobiliteit, concurrentievermogen en innovatie, met name in interactie met de sectorale beleidsterreinen van de Unie. Opdat iedereen, zowel burgers als ondernemingen, alle voordeel kan halen uit de gemeenschappelijke markt, concentreert de Unie zich op het wegnemen van knelpunten die een soepele werking ervan nog steeds verhinderen. Zij streeft naar harmonisatie van de regelgevingen om beter in te spelen op de uitdagingen van de mondialisering en om zich aan te passen aan de ontwikkelingen, zoals de nieuwe technologieën.

Zie ook

  • Overzicht van de activiteiten van de Europese Unie: Interne markt.
  •  
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven