RSS
Alfabētiskais rādītājs

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Iekšējais tirgus: vispārīgs satvars

Iekšējais tirgus

Iekšējais tirgus ir viens no Eiropas Savienības balstiem. Vienotais tirgus tika pilnībā izveidots 1992. gadā; tā ir teritorija bez iekšējām robežām, kurā notiek personu brīva pārvietošanās un preču, pakalpojumu un kapitāla brīva aprite saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu. Iekšējais tirgus ir viens no faktoriem, no kuriem atkarība labklājība, izaugsme un nodarbinātība ES, un tādējādi tas sekmē Lisabonas stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanu. Tā ir integrēta un atklāta zona, kurā valda konkurence, tāpēc tas sekmē mobilitāti, konkurētspēju un inovācijas, jo īpaši tāpēc, ka vērojama mijiedarbība ar citām ES nozarpolitikām. Lai nodrošinātu, ka ikviens iedzīvotājs vai uzņēmums var pēc iespējas pilnīgāk izmantot vienotā tirgus priekšrocības, ES galveno uzmanību pievērš to šķēršļu likvidēšanai, kas vēl joprojām kavē iekšējā tirgus darbību. Tā tiecas saskaņot tiesību aktus, lai labāk varētu risināt globalizācijas izvirzītos sarežģītos uzdevumus un pielāgoties jaunām norisēm, piemēram, jaunajām tehnoloģijām.

Skatīt arī

Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums