RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sisämarkkinat: yleiset aiheet

Sisämarkkinat

Sisämarkkinat ovat yksi Euroopan unionin pilareista. Vuonna 1992 loppuun saatetut yhtenäismarkkinat muodostavat alueen, jolla ei ole sisärajoja ja jolla henkilöt, tavarat, palvelut ja pääomat voivat liikkua vapaasti Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti. Sisämarkkinoilla on tärkeä merkitys unionin vaurauden, talouskasvun ja työllisyyden kannalta, ja ne auttavat unionia saavuttamaan Lissabonin strategian mukaiset tavoitteet. Yhdennetty, avoin ja kilpailukykyinen alue edistääkin liikkuvuutta, kilpailukykyä ja innovointia yhdessä unionin alakohtaisten politiikan alojen kanssa. Unioni pyrkii poistamaan yhtenäismarkkinoiden toimintaa haittaavia esteitä, jotta sekä kansalaiset että yritykset voisivat hyötyä niistä täysipainoisesti. Lisäksi unioni pyrkii yhdenmukaistamaan lainsäädäntöä, jotta se pystyisi vastaamaan globalisaation haasteisiin ja sopeutumaan muun muassa uusien tekniikoiden mukanaan tuomaan kehitykseen.

Katso myös

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun