RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Siseturg: üldine raamistik

Siseturg

Siseturg on üks Euroopa Liidu tugisambaid. 1992. aastal välja kujundatud ühtne turg on sisepiirideta ala, kus isikud, kaubad, teenused ja kapital saavad kooskõlas Euroopa Ühenduse asutamislepinguga vabalt liikuda. Siseturg on ELi jõukuse, majanduskasvu ja tööhõive seisukohast äärmiselt oluline, kuna aitab kaasa Lissaboni strateegia raames seatud eesmärkide saavutamisele. Integreeritud, avatud ja konkurentsivõimelise alana edendab see liikuvust, konkurentsivõimet ja innovatsiooni, toimides koosmõjus eelkõige ELi valdkonnapoliitikatega. Tagamaks et kõik, nii kodanikud kui ka ettevõtted, saavad ühtsest turust võimalikult palju kasu, keskendub EL selle toimimist ikka veel takistavate tõkete eemaldamisele. EL püüab õigusakte ühtlustada, et paraneks üleilmastumise väljakutsetele reageerimise võime ja kohanemine uuenduste, näiteks uute tehnoloogiatega.

Vt ka:

  • Ülevaated Euroopa Liidu tegevusest: Siseturg
Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles