RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Det indre marked: generel ramme

Det indre marked

Det indre marked er en af grundpillerne i EU. Det indre marked blev virkeliggjort i 1992 og er et område uden indre grænser, hvor personer, varer, tjenesteydelser og kapital kan cirkulere frit i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. Det indre marked har helt afgørende betydning for velstanden, væksten og beskæftigelsen i EU, idet det bidrager til at opfylde målsætningerne under Lissabon-strategien. Det er et integreret, åbent og konkurrencebaseret område, som fremmer mobiliteten, konkurrenceevnen og innovationen, bl.a. i samspil med EU's politikker for de forskellige erhvervssektorer. For at sikre, at alle, borgere og virksomheder, får fuldt udbytte af det indre marked, fokuserer EU's indsats på at fjerne de barrierer, som lægger hindringer i vejen for dets rette funktion. EU søger at harmonisere lovgivning, således at EU bedre formår at imødegå globaliseringens udfordringer og tilpasse sig fremskridtet inden for nye teknologier.

Se endvidere

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top