RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vnitřní trh: obecný rámec

Vnitřní trh

Vnitřní trh je jedním z pilířů Evropské unie. Jednotný trh byl dokončen v roce 1992 a představuje prostor bez vnitřních hranic, v němž se osoby, zboží, služby a kapitál mohou volně pohybovat, v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství. Vnitřní trh je nezbytný pro prosperitu, růst a zaměstnanost v EU a přispívá tak k dosažení jejích cílů v rámci Lisabonské strategie. Vzhledem k tomu, že se jedná o integrovanou, otevřenou a konkurenceschopnou oblast, ve skutečnosti podporuje mobilitu, konkurenceschopnost a inovace, přičemž je provázán zejména s odvětvovými politikami EU. EU se zaměřuje na odstranění překážek, které stále brání fungování jednotného trhu, aby tak bylo zajištěno, že každý – občané i podniky – může co nejlépe využívat jeho výhod. Usiluje o harmonizování právních předpisů, tak aby se zlepšila její reakce na výzvy globalizace a aby se přizpůsobila pokroku, jako jsou nové technologie.

Viz také

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky