RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Вътрешен пазар: обща рамка

Вътрешен пазар

Вътрешният пазар е един от стълбовете на Европейския съюз. Завършен през 1992 г., единният пазар е пространство без вътрешни граници, в което хората, стоките, услугите и капитала могат да се движат свободно в съответствие с Договора за създаване на Европейската общност. Вътрешният пазар е много важен за просперитета, растежа и заетостта в ЕС, тъй като допринася за постигането на неговите цели съгласно Лисабонската стратегия. Като едно интегрирано, отворено и конкурентно пространство той всъщност насърчава мобилността, конкурентоспособността и иновациите, взаимодействайки в частност със секторните политики на ЕС. ЕС се концентрира върху премахването на бариерите, които все още възпрепятстват неговата работа, за да осигури, че всеки - гражданин или фирма, може да се възползва максимално от предимствата на единния пазар. Той цели да хармонизира законодателството, за да усъвършенства своята реакция към предизвикателствата на глобализацията и да се адаптира към напредъка, като например новите технологии.

Вижте още

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата