RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Inre marknaden

Inre marknaden

Europeiska unionens inre marknad är en gemensam marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer och på denna marknad får europeiska medborgare fritt bosätta sig, arbeta, studera och göra affärer. Sedan den upprättades 1993 har den blivit öppnare för konkurrens, skapat nya jobb, lett till lägre priser för konsumenterna och gjort att företag och medborgare kan dra nytta av ett större utbud av varor och tjänster.
EU arbetar för att ytterligare förenkla de bestämmelser som fortfarande hindrar medborgarna och företagen från att kunna utnyttja den inre marknadens fördelar fullt ut.

Se även

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början