RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vnútorný trh

Vnútorný trh

Vnútorný trh Európskej únie je jednotný trh, v ktorom je zaručený voľný pohyb tovarov, služieb, kapitálu a osôb a v ktorom majú európski občania slobodu žiť, pracovať, študovať a podnikať.
Od svojho vytvorenia v roku 1993 sa jednotný trh viac otvoril hospodárskej súťaži, vytvoril nové pracovné miesta, vymedzil prijateľnejšie ceny pre spotrebiteľov a podnikom a občanom umožnil profitovať zo širokej škály tovarov a služieb.
Európska únia pracuje na ďalšom zjednodušovaní nariadení, ktoré stále bránia občanom a podnikom v maximálnom využívaní výhod jednotného trhu.

 • Vnútorný trh: všeobecný rámec
 • Žiť a pracovať vo vnútornom trhu
  Voľný pohyb osôb, azyl a prisťahovalectvo, voľný pohyb pracovníkov
 • Jednotný trh tovarov
  Voľný pohyb tovarov, technická harmonizácia, označovanie výrobkov a balenie, bezpečnosť spotrebiteľa, farmaceutické a kozmetické výrobky, chemické výrobky, motorové vozidlá, stavebníctvo, vonkajší rozmer
 • Jednotný trh služieb
  Voľný pohyb služieb, odborné povolania, služby všeobecného záujmu, doprava, Informačná spoločnosť, poštové služby, finančné služby, banky, poisťovníctvo, trhy s cennými papiermi
 • Jednotný trh kapitálu
  Voľný pohyb kapitálu, hospodárska a menová únia, hospodárske a súkromné zainteresované strany, fiškálne hľadiská, boj proti podvodom, vonkajšie vzťahy
 • Podniky na vnútornom trhu
  Právo obchodných spoločností, verejné obstarávanie, duševné vlastníctvo

Pozrite tiež:

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok