RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Rynek wewnętrzny

Rynek wewnętrzny

Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej jest rynkiem jednolitym, na którym zapewniony jest swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i osób oraz na którym europejscy obywatele cieszą się swobodą życia, pracy, nauki i prowadzenia działalności.
Jednolity rynek, od chwili utworzenia w 1993 r., otworzył się bardziej na konkurencję, stworzył nowe miejsca pracy, wyznaczył przystępniejsze ceny dla konsumentów oraz przyniósł przedsiębiorstwom i obywatelom korzyści w postaci szerokiego wyboru towarów i usług.
Unia Europejska podejmuje działania w kierunku dalszego uproszczenia przepisów, które nadal stanowią dla obywateli i przedsiębiorstw przeszkodę w pełnym wykorzystywaniu zalet jednolitego rynku.

 • Rynek wewnętrzny: ramy ogólne
 • Życie i praca na rynku wewnętrznym
  Swobodny przepływ osób, azyl i imigracja, swobodny przepływ pracowników
 • Jednolity rynek towarów
  Swobodny przepływ towarów, harmonizacja techniczna, etykietowanie i pakowanie produktów, bezpieczeństwo konsumentów, produkty farmaceutyczne i kosmetyczne, produkty chemiczne, pojazdy silnikowe, budownictwo, wymiar zewnętrzny
 • Jednolity rynek usług
  Swobodny przepływ usług, praca zawodowa, usługi świadczone w interesie ogólnym, transport, społeczeństwo informacyjne, usługi pocztowe, usługi finansowe, banki, ubezpieczenia, rynki papierów wartościowych
 • Jednolity rynek przepływu kapitału
  Swobodny przepływ kapitału, unia gospodarcza i walutowa, podmioty gospodarcze i prywatne, aspekty fiskalne, zwalczanie nadużyć finansowych, stosunki zewnętrzne
 • Przedsiębiorstwa na rynku wewnętrznym
  Prawo spółek, zamówienia publiczne, własność intelektualna

Zobacz także

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony