RSS
Alfabētiskais rādītājs

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Iekšējais tirgus

Iekšējais tirgus

Eiropas Savienības iekšējais tirgus ir vienots tirgus, kurā ir nodrošināta preču, pakalpojumu, kapitāla un personu brīva aprite un kustība un kurā Eiropas pilsoņi bez ierobežojumiem var dzīvot, strādāt, mācīties un nodarboties ar uzņēmējdarbību.
Kopš vienotā tirgus izveidošanas 1993. gadā tas ir kļuvis atvērtāks konkurencei, radījis jaunas darba vietas, nodrošinājis zemākas cenas patērētājiem un sniedzis uzņēmumiem un iedzīvotājiem plašu preču un pakalpojumu izvēli.
Eiropas Savienība pašlaik strādā pie tā, lai vēl vairāk vienkāršotu noteikumus, kas joprojām liedz iedzīvotājiem un uzņēmumiem izmantot visas vienotā tirgus priekšrocības.

 • Iekšējais tirgus: vispārīgs satvars
 • Dzīve un darbs iekšējā tirgū
  Personu brīva pārvietošanās. Patvēruma pieprasīšana un imigrācija. Darbaspēka brīva pārvietošanās
 • Vienotais preču tirgus
  Preču brīva aprite. Tehniskā harmonizācija. Produktu marķējums un iepakojums. Patērētāju drošība. Farmaceitiskie produkti un kosmētikas līdzekļi. Ķīmiskie produkti. Mehāniskie transportlīdzekļi. Būvniecība. Ārējā dimensija
 • Vienotais pakalpojumu tirgus
  Pakalpojumu brīva aprite. Profesijas. Vispārējas nozīmes pakalpojumi. Transports. Informācijas sabiedrība. Pasta pakalpojumi. Finanšu pakalpojumi. Bankas. Apdrošināšana. Vērtspapīru tirgi
 • Vienotais kapitāla tirgus
  Kapitāla brīva aprite. Ekonomikas un monetārā savienība. Uzņēmumi. Privātais sektors. Fiskālie aspekti. Krāpšanas apkarošana. Ārējie sakari
 • Uzņēmējdarbība iekšējā tirgū
  Uzņēmējdarbības tiesības. Publiskais iepirkums. Intelektuālais īpašums

Skatīt arī

Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums