RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Siseturg

Siseturg

Euroopa Liidu siseturg on ühtne turg, kus on tagatud kaupade, teenuste, kapitali ja isikute vaba liikumine ning kus Euroopa kodanikel on vabadus elada, töötada, õppida ja ettevõtlusega tegelda.
1993. aastal loodud ühtne turg on muutunud konkurentsile avatumaks, aidanud luua töökohti ja kujundada tarbijatele taskukohasemaid hindu ning pakkunud ettevõtjatele ja kodanikele laialdast kauba- ja tootevalikut.
Euroopa Liit püüab eeskirju, mis ei lase kodanikel ja ettevõtjatel ikka veel ühtse turu eeliseid täiel määral ära kasutada, veelgi lihtsamaks muuta.

 • Siseturg: üldine raamistik
 • Siseturu tingimustes elamine ja töötamine
  Isikute vaba liikumine, varjupaik ja sisseränne, tööjõu vaba liikumine
 • Kaupade ühisturg
  Kaupade vaba liikumine, tehniline ühtlustamine, toodete märgistamine ja pakendamine, tarbijate turvalisus, farmaatsia- ja kosmeetikatooted, keemiatooted, mootorsõidukid, ehitus, välismõõde
 • Teenuste ühisturg
  Teenuste vaba liikumine, kutsealad, üldhuviteenused, transport, infoühiskond, postiteenused, finantsteenused, pangad, kindlustus, väärtpaberiturud
 • Kapitali ühisturg
  Kapitali vaba liikumine, majandus- ja rahaliit, majandusringkonnad ja erasektori sidusrühmad, eelarveaspektid, pettustevastane võitlus, välissuhted
 • Ettevõtjad siseturul
  Äriühinguõigus, riigihange, intellektuaalomand

Vt ka:

Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles