RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 23 limbi
Limbi noi disponibile:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


O strategie pentru achiziţiile publice electronice

Economia europeană trebuie să facă faţă necesităţii de a reduce cheltuielile publice şi de a găsi noi surse de creştere economică. Generalizarea achiziţiilor publice electronice ar putea contribui la realizarea acestor obiective. Comunicarea Comisiei propune un ansamblu de măsuri menite să favorizeze dezvoltarea achiziţiilor publice electronice în Uniunea Europeană.

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor [COM(2012) 179 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Această comunicare defineşte liniile directoare ale unei strategii pentru achiziţiile publice electronice (e-procurement).

Care sunt avantajele achiziţiilor publice electronice?

Procedurile electronice oferă numeroase avantaje economice. Acestea permit simplificarea modului de desfăşurare a achiziţiilor publice, limitarea risipei (de bunuri, servicii sau lucrări) şi asigurarea unei mai bune calităţi a serviciilor la preţuri mai mici. De asemenea, acestea pot simplifica în mod semnificativ viaţa întreprinderilor, în special a celor mici şi mijlocii (IMM-uri), printr-o mai mare transparenţă a procedurilor de ofertare, prin facilitarea accesului acestora şi prin reducerea costurilor de participare la procesul de achiziţii (costuri aferente trimiterii prin poştă, tipărire etc.).

Aceste proceduri permit maximizarea eficienţei cheltuielilor publice şi găsirea unor noi surse de creştere economică. Entităţile care au adoptat deja procedurile electronice de achiziţii publice au realizat economii între 5 şi 20 %. Volumul total al achiziţiilor publice din UE este estimat la peste 2 000 de miliarde EUR, ceea ce înseamnă că o economie de 5 % ar fi echivalentul a 100 de miliarde EUR anual.

Achiziţiile publice electronice contribuie, de asemenea, la conservarea mediului, de exemplu prin reducerea consumului şi transportului de hârtie.

Procedurile electronice oferă şi un acces mai facil la achiziţiile publice, în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri), stimulând astfel concurenţa, inovarea şi creşterea în cadrul pieţei interne.

Cum se implementează achiziţii publice electronice?

Comisia Europeană prevede implementarea mai multor acţiuni pentru realizarea achiziţiilor publice electronice (e-procurement), printre care:

  • crearea unui cadru juridic eficient: în decembrie 2011, Comisia Europeană a adoptat o propunere de directivă privind achiziţiile publice şi o propunere de directivă privind achiziţiile din sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale. Aceste propuneri erau menite să favorizeze schimbul de informaţii şi de cele mai bune practici, alături de consolidarea rolului platformei e-Certis (DE) (EN) (FR). Pentru a completa acest cadru juridic, Comisia doreşte să îmbunătăţească interoperabilitatea soluţiilor de semnătură electronică şi, în prezent, revizuieşte cadrul existent.
  • promovarea unor soluţii concrete bazate pe cele mai bune practici: Comisia susţine punerea în aplicare a unor acţiuni nelegislative, cum ar fi instalarea unor tehnologii informatice de nouă generaţie în scopul de a simplifica şi raţionaliza procesul de achiziţii. În acest sens, un grup de experţi este responsabil cu formularea unor recomandări menite să promoveze sisteme optime de achiziţii electronice. De asemenea, Comisia Europeană va publica rezultatele unui studiu pentru identificarea şi diseminarea celor mai bune practici în acest domeniu.
  • sprijinirea implementării infrastructurii de achiziţii publice electronice: Comisia a lansat proiectul-pilot PEPPOL (EN) menit să aducă soluţiile de interoperabilitate necesare pentru a conecta platformele de achiziţii publice electronice existente deja şi îşi propune să susţină acest proiect pe termen lung. De asemenea, Comisia va finanţa dezvoltarea infrastructurii de achiziţii publice electronice prin intermediul mecanismului Conectarea Europei, în special cu ajutorul fondurilor structurale.
  • elaborarea unei strategii de difuzare: Comisia doreşte să informeze autorităţile contractante şi furnizorii cu privire la avantajele achiziţiilor electronice. În acest sens, Comisia intenţionează să se bazeze, în special, pe Reţeaua întreprinderilor europene (EN), precum şi pe contribuţia regiunilor şi oraşelor europene prin programele de creare de reţele, cum ar fi INTERREG. De asemenea, Comisia va organiza o conferinţă anuală pe tema achiziţiilor publice electronice pentru a asigura schimbul de informaţii între părţile implicate cu privire la evoluţiile din acest domeniu.
  • monitorizarea adoptării procedurilor electronice de achiziţii: pentru a monitoriza adoptarea procedurilor electronice de achiziţii publice, este necesară elaborarea unor indicatori. Comisia îşi propune astfel să creeze sisteme electronice de monitorizare a cheltuielilor pentru achiziţii publice.
  • luarea în considerare a dimensiunii internaţionale a achiziţiilor publice: trebuie instituite standarde internaţionale comune pentru a asigura o mai bună operabilitate a achiziţiilor publice. În acest sens, Comisia îşi propune să promoveze dialogurile internaţionale în materie de reglementare a achiziţiilor publice electronice. Un prim raport anual privind achiziţiile publice electronice ar urma să fie publicat la jumătatea anului 2013, pentru a se examina progresele înregistrate în acest domeniu.

Context

În Actul privind piaţa unică, Comisia şi-a exprimat voinţa de a moderniza cadrul legislativ al UE privind achiziţiile publice. Ponderea economică a acestui sector est semnificativă: valoarea totală a achiziţiilor reglementate de directivele actuale se ridică la cca. 447 de miliarde EUR. Instituirea procedurilor electronice ar trebui să permită îmbunătăţirea eficienţei achiziţiilor publice.

Ultima actualizare: 26.12.2012
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii