RSS
Abėcėlinė rodyklė
Šis puslapis prieinamas 23 kalbu
Naujos galimos kalbos:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Elektroninių viešųjų pirkimų strategija

Europos ekonomika susiduria su poreikiu sumažinti viešąsias išlaidas ir surasti naujų ekonomikos augimo šaltinių. Bendras elektroninių viešųjų pirkimų naudojimas galėtų padėti siekti šių tikslų. Todėl šiame komunikate siūlomas priemonių kompleksas, skirtas padėti perkelti viešuosius pirkimus į virtualią erdvę Europos Sąjungoje.

DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir regionų komitetui (COM(2012) 179 galutinė versija – nepublikuota Oficialiajame leidinyje).

SANTRAUKA

Šiame komunikate atskleidžiami esminiai elektroninių viešųjų pirkimų (e. viešųjų pirkimų) strategijos punktai.

Kokie yra elektroninių viešųjų pirkimų privalumai?

Elektroninės procedūros turi daug ekonominių privalumų. Jos leidžia supaprastinti viešųjų pirkimų vykdymo procedūrą, apriboti lėšų eikvojimą (medžiagoms, paslaugoms arba darbams), užtikrinti geresnę paslaugų kokybę už mažesnę kainą. Be to, šios procedūros gali labai supaprastinti gyvenimą įmonėms, ypač mažosioms ir vidutinėms (MVĮ), padidindamos konkursų skaidrumą, palengvindamos galimybę dalyvauti ir sumažindamos dalyvavimo konkursuose kainą (pašto išlaidos, spausdinimas ir pan.).

Šios procedūros leidžia maksimaliai veiksmingai panaudoti viešąsias išlaidas ir surasti naujų ekonomikos augimo šaltinių. E. viešuosius pirkimus vykdančios perkančiosios organizacijos ir subjektai jau sutaupė 5–20 % lėšų. Vertinama, kad visos ES viešųjų pirkimų rinkos dydis yra daugiau kaip 2 000 milijardų eurų, todėl sutaupant 5 % kiekvienais metais būtų galima susigrąžinti apie 100 milijardų eurų.

E. viešieji pirkimai taip pat labai naudingi aplinkosaugos požiūriu, nes reikia mažiau popieriaus ir transportavimo.

Elektroninės procedūros taip pat užtikrina lengvesnį dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), todėl jos gali skatinti konkurenciją, inovacijas ir augimą vidaus rinkoje.

Kaip įgyvendinti elektroninius viešuosius pirkimus?

Įgyvendindama e. viešuosius pirkimus Europos Komisija numato atlikti įvairius veiksmus:

  • Veiksmingos teisinės sistemos sukūrimas: 2011 m. gruodžio mėnesį Europos Komisija patvirtino direktyvos dėl viešųjų pirkimų pasiūlymą, direktyvos dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų pasiūlymą. Šie pasiūlymai turėtų pagerinti dalijimąsi informacija ir gerosios patirties taikymą, taip pat sustiprinti platformos e-Certis (DE) (EN) (FR) vaidmenį. Papildydama šią teisinę aplinką, Komisija nori pagerinti elektroninio parašo sprendimų tarpusavio sąveiką ir šiuo metu atnaujina esamą situaciją.
  • Gerąja patirtimi pagrįstų praktinių sprendimų skatinimas: Komisija skelbia su teise nesusijusių veiksmų, tokių kaip naujos kartos informacinių technologijų diegimas, įgyvendinimą, siekdama supaprastinti ir racionalizuoti pirkimo procesą. Šiuo tikslu grupei ekspertų patikėta parengti optimalių elektroninių viešųjų pirkimų sistemų skatinimo rekomendacijas. Europos Komisija taip pat paskelbs tyrimo, skirto nustatyti ir skleisti gerosios įgyvendinimo patirties pavyzdžius šioje srityje, rezultatus.
  • E. viešųjų pirkimų infrastruktūros diegimo rėmimas: Komisija pradėjo bandomąjį projektą PEPPOL (EN), kurio tikslas – suteikti sąveikos galimybių, reikalingų jau veikiančioms e. viešųjų pirkimų platformoms sujungti. Komisija siūlo ilgalaikį šio projekto rėmimą. Ji taip pat finansuos e. viešųjų pirkimų infrastruktūros plėtrą, panaudodama Europos infrastruktūros tinklų priemonės mechanizmą, pasitelkdama ir struktūrinius fondus.
  • Informacijos sklaidos strategijos sukūrimas: Komisija siekia informuoti perkančiąsias organizacijas ir tiekėjus apie e. viešųjų pirkimų naudą. Tai bus daroma pasitelkiant įvairias priemones, įskaitant Europos verslo ir inovacijų tinklą (EN), o taip pat Europos regionus ir miestus, pasinaudojant tinklų kūrimo programomis, tokiomis kaip INTERREG. Komisija taip pat surengs metinę konferenciją suinteresuotosioms šalims e. viešųjų pirkimų klausimais naujausiems e. viešųjų pirkimų srities pokyčiams aptarti.
  • Sklaidos tęstinumo užtikrinimas: siekiant stebėti e. viešųjų pirkimų įgyvendinimą, turi būti parengti rodikliai. Tokiu būdu Komisija siūlo sukurti elektronines su viešųjų pirkimų įgyvendinimu susijusių išlaidų sekimo sistemas.
  • Atsižvelgimas į tarptautinį e. viešųjų pirkimų matmenį: siekiant užtikrinti geresnį viešųjų pirkimų vykdymą turi būti įdiegtos bendros tarptautinės normos. Todėl Komisija ketina skatinti tarptautinius dialogus e. viešųjų pirkimų reglamentavimo tema. Pirmoji metinė ataskaita dėl e. viešųjų pirkimų turėtų būti publikuota 2013 m. viduryje, joje bus apžvelgta šioje srityje pasiekta pažanga.

Kontekstas

Bendrosios rinkos akte Komisija išreiškė norą modernizuoti ES teisinę aplinką, susijusią su e. viešaisiais pirkimais. Ekonominė šio sektoriaus svarba yra didžiulė: bendra sutarčių, kurioms taikomos dabartinės direktyvos, vertė siekia maždaug 447 milijardus eurų. Elektroninių procedūrų įdiegimas galėtų padėti gerokai padidinti e. viešųjų pirkimų veiksmingumą.

Paskutinį kartą atnaujinta: 26.12.2012
Teisinė informacija | Apie šią svetainę | Paieška | Kontaktai | Į puslapio pradžią