RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 23 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Az e-közbeszerzésre vonatkozó stratégia

Az európai gazdaságnak csökkentenie kell a közkiadásokat és meg kell találnia a gazdasági növekedés új forrásait. A teljesen elektronizált úton megvalósuló közbeszerzés hozzájárulna e célkitűzések eléréséhez. A közlemény ezért számos olyan intézkedést javasol, amely elősegíti az e-közbeszerzés Európai Unión belüli fejlődését.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának [COM(2012) 179 final – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a közlemény meghatározza az elektronikus közbeszerzésre, azaz az e-közbeszerzésre vonatkozó stratégia iránymutatásait.

Milyen előnyökkel jár az e-közbeszerzés?

Az elektronikus eljárások számos gazdasági előnyt nyújtanak. Az e-közbeszerzés jelentősen leegyszerűsítheti a közbeszerzési eljárásokat, kevesebb pazarlást eredményezhet (az áruk, a szolgáltatások, illetve az építési beruházások tekintetében), továbbá alacsonyabb áron biztosíthat magasabb színvonalú szolgáltatást. Emellett jóval egyszerűbbé teheti a vállalkozások – különösen a kis- és középvállalkozások (kkv-k) – életét azáltal, hogy javítja az ajánlati felhívások átláthatóságát, elősegíti a közbeszerzésekhez való hozzáférést, és csökkenti a részvételi költségeket (postaköltségeket, nyomtatási költségeket stb.).

Ezekkel az eljárásokkal maximalizálható a közkiadások hatékonysága és megtalálhatók a gazdasági növekedés új forrásai. Az e-közbeszerzésre már áttért szervezetek 5–20%-os megtakarítást valósítottak meg. Az Unióban lebonyolított közbeszerzések becsült összértéke meghaladja a 2000 milliárd EUR-t, ami azt jelenti, hogy éves szinten 5%-os megtakarítás mintegy 100 milliárd EUR megtakarításnak felel meg.

Az e-közbeszerzés – például a papírfogyasztás és -szállítás csökkentése révén – hozzájárul a környezet védelméhez is.

Az elektronikus eljárások könnyebben hozzáférhetővé teszik a közbeszerzést, különösen a kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára, és ennélfogva ösztönözhetik a belső piaci versenyt, innovációt és növekedést.

Hogyan valósítható meg az elektronikus közbeszerzés?

Az Európai Bizottság az e-közbeszerzés megvalósítása érdekében több intézkedés bevezetését tervezi, például a következőket:

  • Hatékony jogi keret létrehozása: az Európai Bizottság 2011 decemberében a közbeszerzésről szóló irányelvjavaslatot, valamint a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről szóló irányelvjavaslatot fogadott el. E javaslatok várhatóan támogatni fogják az információk és a bevált módszerek megosztását, továbbá fontosabb szerephez juttatják az e-Certis (DE) (EN) (FR) platformot. E jogi keret kiegészítése érdekében a Bizottság javítani kívánja az elektronikus aláírási megoldások átjárhatóságát, és jelenleg a meglévő keret felülvizsgálatán dolgozik.
  • A bevált módszereken alapuló gyakorlati megoldások támogatása: a Bizottság a beszerzési folyamat egyszerűbbé és ésszerűbbé tétele érdekében nem jogalkotási intézkedések végrehajtását, például új generációs IT-technológiák bevezetését szorgalmazza. Ennek érdekében szakértői csoportot bízott meg az optimális e-közbeszerzési rendszerek támogatását célzó ajánlások kidolgozásával. Az Európai Bizottság az e területen bevált módszerek feltárását és terjesztését célzó tanulmány eredményeit is közzé fogja tenni.
  • Az e-közbeszerzéssel kapcsolatos infrastruktúra létrehozásának támogatása: a Bizottság elindította a PEPPOL (EN) elnevezésű kísérleti projektet, amely a már működő platformok összekapcsolásához szükséges, átjárhatóságot biztosító hidak kiépítésére hivatott. A Bizottság hosszú távon támogatni kívánja ezt a projektet, továbbá az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (korábban európai összekapcsolódási eszköz) és különösen a strukturális alapok segítségével finanszírozni fogja az e-közbeszerzési infrastruktúra kifejlesztését.
  • Információterjesztési stratégia kidolgozása: a Bizottság tájékoztatni kívánja az ajánlatkérőket és az ajánlattevőket az e-közbeszerzés előnyeiről. Ehhez többek között az Enterprise Europe Network (EN) hálózatra, valamint az európai régiókra és városokra kíván támaszkodni, például az INTERREG-hez hasonló, hálózatépítésre szolgáló programokkal. Ezenkívül a Bizottság a jövőben évente rendez konferenciát az e-közbeszerzés témájában, hogy biztosítsa az érdekeltek számára az e-közbeszerzéssel kapcsolatos legújabb fejleményekről folytatandó információcserét.
  • Az információterjesztés nyomon követésének biztosítása: az e-közbeszerzés bevezetésének nyomon követéséhez mutatókat kell kialakítani. A Bizottság ezért a közbeszerzési kiadások nyomon követésére szolgáló elektronikus rendszerek létrehozását tervezi.
  • A közbeszerzés nemzetközi dimenziójának figyelembevétele: a közbeszerzés hatékonyabb működése érdekében közös nemzetközi normákat kell bevezetni. A Bizottság e célból támogatni kívánja az e-közbeszerzési szabályozásra irányuló nemzetközi párbeszédet. A párbeszéd keretében elért eredmények számbavétele érdekében az e-közbeszerzésre vonatkozó első éves jelentés közzététele 2013 közepére várható.

Háttér

Az egységes piaci intézkedéscsomagban a Bizottság kifejezésre juttatta, hogy korszerűsíteni kívánja a közbeszerzésre vonatkozó uniós jogi keretet. Az ágazat gazdasági jelentősége számottevő: a jelenlegi irányelvek hatálya alá tartozó szerződések értéke mintegy 447 milliárd EUR. Az elektronikus eljárások bevezetése mindenképpen lehetővé tenné a közbeszerzés hatékonyságának javulását.

Utolsó frissítés: 26.12.2012
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére