RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Közös Közbeszerzési Szószedet

A rendelet célja, hogy – a közbeszerződési szerződések tárgyának megnevezéséhez kapcsolódó, egységes osztályozási rendszer révén – megkönnyítse a Hivatalos Lapban közzétett versenyfelhívások benyújtását.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2195/2002/EK rendelete (2002. november 5.) a Közös Közbeszerzési Szószedetről (CPV) [lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

A rendelet létrehoz egy egységes osztályozási rendszert, a Közös Közbeszerzési Szószedetet („common procurement vocabulary”, CPV). Ez az osztályozás valamennyi árubeszerzési, építőipari beruházási és szolgáltatásnyújtási szükséglet lefedésére törekszik. A CPV, amellett, hogy egységesíti az ajánlatkérők által a szerződéseik tárgyának megnevezésében használt hivatkozásokat, javítja a közösségi irányelvek hatálya alá tartozó közbeszerzési szerződések átláthatóságát.

A CPV minden egyes alfanumerikus kódhoz egy szerződéstárgy megnevezését rendeli, amelynek az EU valamennyi hivatalos nyelvén létezik fordítása. A CPV a következőket tartalmazza:

  • egy fő szószedet, amely nyolc számjegyű alfanumerikus kódok sorozatát tartalmazza, főcsoportra/ágazatra, csoportra/alágazatra, osztályra/szakágazatra, valamint alosztályra/kategóriára lebontva. A kilencedik számjegy az azt megelőző számjegyek ellenőrzésére szolgál, a szerződés tárgyának megnevezését;
  • kiegészítő szószedet, amely további részletekkel szolgál a beszerzés tárgyát képező áruk jellegéről és rendeltetéséről.

A CPV-kódszámok jegyzéke, valamint a CPV és más nómenklatúrák közötti megfelelési táblázatok megtekinthetők a Közbeszerzési Információs Rendszer (SIMAP) internetes oldalán.

Hatékonyságának megőrzése érdekében a CPV a piac változásainak függvényében fejlődik. A kiegészítő szószedet szerkezete éppen ezért gyökeres változásokon esett át: belekerültek az áruk és a szolgáltatások jellemzői, és ily módon csökkent a fő szószedetben található kódszámok mennyisége.

A CPV legutóbbi felülvizsgálata ennek az eszköznek a felhasználóbarátabbá tételét célozza – azáltal, hogy kevésbé az anyagokra és fokozottabban a termékekre összpontosít. A CPV hierarchiája szintén ésszerűsödött.

A TED adatbázis biztosítja, hogy az európai irányelvek hatálya alá tartozó közbeszerzési felhívások megjelenjenek a Hivatalos Lap S sorozatában. 2003. december 20. óta a TED a CPV-kódszámokat használja, amelyek a felülvizsgált uniós irányelvek elfogadásával kötelezővé válnak.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
2195/2002/EK rendelet

2003.12.16.

HL L 340., 2002.12.16.

Módosító jogszabályHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
596/2009/EK rendelet

2009.8.7.

HL L 188., 2009.7.18.

A 2195/2002/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2003. december 16-i 2151/2003/EK rendelete a közös közbeszerzési szószedetről (CPV) szóló 2195/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap 329., 2003.12.17.]
Ez a rendelet azokat a technikai javításokat alkalmazza, amelyek a 2195/2002/EK rendelet elfogadását eredményező jogalkotási folyamat során kerültek meghatározásra, de amelyeket nem lehetett figyelembe venni ebben a rendeletben, és amelyeknek bele kellene kerülniük az említett rendelet mellékleteibe.

Az Európai Parlament és a Tanács 451/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 145., 2008.6.4.].

Utolsó frissítés: 17.02.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére