RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Offentlig upphandling

Inre marknaden

Inköp av varor och tjänster och även beställningar av arbeten som görs av en offentlig myndighet, t.ex. en nationell eller lokal myndighet eller en organisation som är beroende av sådana myndigheter, är offentlig upphandling. I och med att dessa marknader – som utgör en stor del av EU:s BNP – har öppnats har konkurrensen mellan företagen i EU ökat, vilket har lett till sänkta priser och tjänster av högre kvalitet för medborgarna. Genom åren har EU infört lagar som moderniserar och underlättar den offentliga upphandlingsprocessen. Öppenhet, jämlikhet och driftskompatibilitet har ökat genom verktyg som databasen TED (Tenders Electronic Daily), ett enda klassificeringssystem (införs genom den gemensamma terminologin vid offentlig upphandling) och informationssystemet för offentlig upphandling (SIMAP). Dessutom har EU undertecknat ett multilateralt avtal om offentlig upphandling (AMP) och förhandlat fram ett internationellt upphandlingsförfarande inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO).

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början