RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Zamówienia publiczne

Rynek wewnętrzny

Zakup towarów i usług oraz zamawianie prac przez instytucje publiczne, takie jak krajowe władze, samorządy oraz podległe im organy, to kontrakty publiczne. Udostępnienie takich kontaktów, mających znaczny udział w PKB UE, umożliwiło zwiększenie konkurencji między przedsiębiorstwami w Unii Europejskiej, obniżając ceny i gwarantując obywatelom lepszą jakość usług. Na przestrzeni lat UE wprowadziła przepisy legislacyjne, które usprawniają i ułatwiają proces przyznawania kontraktów. Zwiększyła w tym względzie przejrzystość, sprawiedliwość i interoperacyjność poprzez udostępnienie narzędzi, takich jak dziennik zamówień publicznych (Tenders Electronic Daily, TED), jednolity system klasyfikacji (potwierdzony wspólną terminologią kontraktów publicznych) oraz System Informacji o Zamówieniach Publicznych (SIMAP). Unia podpisała także wielostronne Porozumienie w sprawie zamówień rządowych (GPA) oraz wynegocjowała międzynarodową procedurę przyznawania kontraktów ze Światową Organizacją Handlu (WTO).

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony