RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Overheidsopdrachten

Interne markt

Overheidsopdrachten hebben betrekking op de aankoop van goederen en diensten en de gunning van opdrachten voor werken door een overheidsinstantie zoals een nationale of plaatselijke overheid, of een instelling die van een dergelijke overheid afhankelijk is. Dankzij de opening van deze markten, die goed zijn voor een groot deel van het bbp van de EU, kon de concurrentie tussen de ondernemingen van de Europese Unie worden vergroot. Dit heeft geleid tot een prijsdaling en een betere kwaliteit van de dienstverlening aan de consument. In de loop der jaren heeft de EU wettelijke bepalingen ingevoerd die het proces van het plaatsen van overheidsopdrachten moderniseren en vergemakkelijken. Zij heeft de transparantie, de billijkheid en de interoperabiliteit op dit gebied versterkt aan de hand van instrumenten zoals de gegevensbank TED (Tenders Electronic Daily), één classificatiesysteem (in de vorm van een gemeenschappelijke woordenlijst voor overheidsopdrachten) of ook nog het informatiesysteem voor Europese aanbestedingen (SIMAP). Voorts heeft zij de multilaterale overeenkomst inzake overheidsopdrachten ondertekend en in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) onderhandeld over een internationale procedure voor het plaatsen van overheidsopdrachten.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven