RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Julkiset hankinnat

Sisämarkkinat

Julkisista hankinnoista on kyse silloin, kun valtio, paikallisviranomaiset tai näistä riippuvaiset elimet hankkivat tavaroita, palveluita tai sopivat työurakoista. EU:n bruttokansantuotteesta suuren osan muodostavien julkisten hankintojen markkinoiden avautuminen on lisännyt kilpailua Euroopan unionin yritysten välillä, alentanut hintoja ja parantanut kansalaisille tarjottavien palvelujen laatua. Vuosien mittaan EU on ottanut käyttöön lainsäädäntöä, jolla nykyaikaistetaan ja helpotetaan hankintamenettelyjä. EU on myös lisännyt hankintamenettelyjen avoimuutta, tasapuolisuutta ja yhteentoimivuutta eri välineiden avulla. Näitä ovat muun muassa TED-tietokanta (Tenders Electronic Daily), yhteinen luokittelujärjestelmä (jossa hyödynnetään yhteistä hankintasanastoa) ja eurooppalaisia julkisia hankintoja koskeva tietojärjestelmä (SIMAP). Unioni on lisäksi allekirjoittanut julkisten hankintojen monenkeskisen sopimuksen ja neuvotellut Maailman kauppajärjestössä (WTO) kansainvälisestä hankintamenettelystä.

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun