RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Riigihanked

Siseturg

Kaupade ja teenuste ost ja tööde tellimine avaliku sektori asutuse, nt valitsuse, kohaliku omavalitsuse või neile alluvate asutuste poolt toimub riigihankelepingute alusel. Euroopa Liidu SKTst suure osa moodustavate hankelepingute turu avanemine suurendab ELi ettevõtete vahelist konkurentsi, alandab hindu ja tagab elanikele teenuste parema kvaliteedi. Aastate jooksul on EL võtnud kasutusele õiguslikke meetmeid hankemenetluste tänapäevastamiseks ja hõlbustamiseks. Suurendatud on läbipaistvust, õiglust ja koostalitlusvõimet, kasutades selliseid vahendeid nagu TEDi andmebaas (Tenders Electronic Daily), ühtne klassifikatsioonisüsteem (ühtne riigihangete klassifikaator) ja riigihangete infosüsteem (SIMAP). EL on allkirjastanud ka mitmepoolse riigihangete kokkuleppe ja pidanud Maailma Kaubandusorganisatsioonis (WTO) läbirääkimisi rahvusvaheliste hankemenetluste korra üle.

Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles