RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Offentlige kontrakter

Det indre marked

Offentlige indkøb drejer sig om indkøb af varer og tjenesteydelser og bestilling af offentlige bygge- og anlægsarbejder, som foretages af offentlige myndigheder som f.eks. en statslig forvaltning, en lokal myndighed eller herunder hørende organer. Liberaliseringen af offentlige indkøb, som tegner sig for en betydelig del af EU's BNP, har banet vejen for en skærpelse af konkurrencen mellem virksomhederne i EU, hvilket har medført reducerede priser og en bedre servicekvalitet over for borgerne. I årenes løb har EU udformet lovbestemmelser, som løbende har moderniseret og lettet proceduren for indgåelse af kontrakter om offentlige indkøb. EU har øget gennemsigtigheden, skabt større retfærdighed og bedre interoperabilitet på området via redskaber som TED-databasen (Tenders Electronic Daily), det fælles klassifikationssystem (i form af det fælles glossar for offentlige kontrakter) og informationssystemet for offentlige indkøb (SIMAP). EU har desuden undertegnet den multilaterale aftale om offentlige indkøb (GPA) og forhandlet en international kontraktindgåelsesprocedure i Verdenshandelsorganisationen (WTO).

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top