RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Обществени поръчки

Вътрешен пазар

Закупуването на стоки и услуги и възлагането на дейности от публичен възложител, като например национално правителство, местен възложител или зависимите от тях организации, представлява договори за възлагане на обществени поръчки. Разкриването на тези договори, които възлизат на голяма част от БВП на ЕС, допусна увеличаване на конкуренцията между предприятията в Европейския съюз чрез намаляване на цените и гарантиране на по-добро качество на услугите за гражданите. През годините ЕС е въвел законодателни разпоредби, които модернизират и облекчават процеса за възлагане на обществени поръчки. В това отношение той е повишил прозрачността, справедливостта и оперативната съвместимост чрез инструменти като базата данни TED (електронен ежедневник за поръчки), единната система за класификация (потвърдена чрез Общия речник за възлагане) и Информационната система за обществени поръчки (ИСОП). Подписал е и многостранното Споразумение за обществени поръчки (СОП) и е договорил международна процедура за сключване на договори в рамките на Световната търговска организация (СТО).

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата