RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Immaterialrätt

Inre marknaden

Kreativitet och innovation inom EU bygger framför allt på ett enhetligt system för att skydda immateriell äganderätt, vilket omfattar industriell äganderätt, upphovsrätt och närliggande rättigheter. Respekten för de grundläggande principerna för den inre marknaden (fri rörlighet för varor och tjänster samt konkurrens) bygger bland annat på att den immateriella äganderätten blir enhetlig inom EU. Skyddet av den immateriella äganderätten omfattas av en rad internationella konventioner som till största delen genomförs av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO) och Världshandelsorganisationen (WTO). EU har för närvarande två viktiga organ för att fullfölja sitt uppdrag: Dels kontoret för harmonisering i den inre marknaden (BHIM), som har till uppgift att registrera gemenskapsvarumärken, mönster och modeller, dels Europeiska patentverket (EPO). Kommissionen kämpar nu för att helt och hållet införa ett billigare och rättsligt effektivare system för gemenskapspatent vilket skulle säkra konkurrenskraften hos industrin i EU. Slutligen handlar skyddet av rättigheter också om att förhindra piratkopiering, olaglig handel och förfalskningar.

Se även

  • Ytterligare upplysningar finns på webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för inre marknaden (DE) (EN) (FR).
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början