RSS
Abecedno kazalo

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Intelektualna lastnina

Notranji trg

Enotni sistem zaščite pravic intelektualne lastnine, ki sega od industrijske lastnine to avtorskih in sorodnih pravic, predstavlja temelj ustvarjalnosti in inovativnosti v Evropski uniji. Spoštovanje osnovnih načel notranjega trga (prosti pretok blaga in storitev ter svobodna konkurenca) temelji na standardizaciji intelektualne lastnine na evropski ravni. Zaščito intelektualne lastnine zajemajo številne mednarodne konvencije, večino katerih izvajata Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (SOIL) in Svetovna trgovinska organizacija (STO). Evropska unija ima dve pomembni telesi, ki izvajata to nalogo: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT), ki je odgovoren za registracijo blagovnih znamk in modelov Skupnosti, ter Evropski patentni urad (EPU). Evropska komisija si trenutno prizadeva za učinkovito uvedbo patentnega sistema Skupnosti, ki bo cenejši in pravno učinkovitejši ter bo evropski industriji jamčil konkurenčnost. Zaščita teh pravic pokriva tudi zaščito pred piratstvom, nezakonito trgovino in ponarejanjem.

Glejte tudi

Pravno obvestilo | O spletišču | Išči | Kontakt | Na vrh