RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Duševné vlastníctvo

Vnútorný trh

Jednotný systém ochrany práv duševného vlastníctva, ktorý zastrešuje širokú sféru od priemyselného vlastníctva až po autorské práva a s nimi súvisiace práva, tvorí základ pre tvorivosť a inováciu v rámci Európskej únie. Rešpektovanie základných princípov vnútorného trhu (voľný pohyb tovaru a služieb a voľná súťaž) je založené na štandardizácii duševného vlastníctva na európskej úrovni. Ochranou duševného vlastníctva sa zaoberá množstvo medzinárodných dohovorov, z ktorých väčšina je implementovaná v rámci Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) a Svetovej obchodnej organizácie (WTO). V Európskej únii existujú dva dôležité orgány zaoberajúce sa touto problematikou: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ÚHVT), ktorý zodpovedá za zápis ochranných známok a dizajnov Spoločenstva a Európsky patentový úrad (EPÚ). Komisia sa v súčasnosti usiluje o zavedenie efektívneho patentového systému Spoločenstva, ktorý by bol menej nákladný a mal väčšiu právnu účinnosť, aby tak podporil súťaž v rámci európskeho priemyslu. Ochrana týchto práv tiež znamená ich ochranu proti pirátstvu, nelegálnemu obchodu a falšovaniu.

Pozrite tiež:

  • Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre vnútorný trh a služby (DE) (EN) (FR)
Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok