RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Własność intelektualna

Rynek wewnętrzny

Jednolity system ochrony własności intelektualnej, od własności przemysłowej do praw autorskich i praw pokrewnych, stanowi fundament kreatywności i innowacji w Unii Europejskiej. Poszanowanie podstawowych zasad rynku wewnętrznego (swobodny przepływ towarów i usług oraz swobodna konkurencja) opiera się na normalizacji własności intelektualnej na szczeblu europejskim. Ochrona własności intelektualnej objęta jest wieloma konwencjami międzynarodowymi, z których większość wdrażana jest przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) oraz Światową Organizację Handlu (WTO). Unia Europejska posiada dwa ważne organy do realizacji swojej misji: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM), który odpowiada za rejestrację znaków handlowych i wzorów we Wspólnocie, oraz Europejski Urząd Patentowy (EUP). Komisja prowadzi aktualnie kampanię w sprawie skutecznego wprowadzenia wspólnotowego systemu patentowego, który byłby mniej kosztowny oraz skuteczniejszy prawnie, jako gwarancję konkurencyjności na rzecz europejskiego przemysłu. Wreszcie, ochrona tych praw wiąże się również z ochroną przed piractwem, nielegalnym handlem oraz fałszerstwem.

Zobacz także

  • Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług. (DE) (EN) (FR)
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony