RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Intellectuele eigendom

Interne markt

Creativiteit en innovatie berusten in de Europese Unie in het bijzonder op een uniform systeem voor de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten (van industriële-eigendomsrechten tot auteursrechten en naburige rechten). De naleving van de basisbeginselen van de interne markt (vrij verkeer van goederen en diensten en vrije concurrentie) berust met name op de uniformisering van de intellectuele eigendom op Europese schaal. De bescherming van de intellectuele eigendom past in het kader van talrijke internationale overeenkomsten, waarvan de meeste ten uitvoer worden gelegd door de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) en de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De Europese Unie beschikt op dit gebied over twee belangrijke actoren: het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM), dat belast is met de registratie van communautaire merken, tekeningen of modellen, en het Europees Octrooibureau (EOB). De Commissie ijvert momenteel voor de effectieve invoering van een minder duur en juridisch efficiënter communautair octrooistelsel ter waarborging van de concurrentiekracht van de Europese industrie. Ten slotte houdt de bescherming van deze rechten ook bescherming tegen piraterij, illegale handel en namaak in.

Zie ook

  • Aanvullende informatie op de website van het Directoraat Generaal Interne markt (DE)(EN)(FR) van de Europese Commissie.
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven