RSS
Alfabētiskais rādītājs

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Intelektuālais īpašums

Iekšējais tirgus

Vienota intelektuālo īpašumtiesību aizsardzības sistēma, sākot ar rūpniecisko īpašumu un beidzot ar autortiesībām un blakustiesībām, ir radošuma un inovāciju pamats Eiropas Savienībā. Iekšējā tirgus pamatprincipu (preču un pakalpojumu brīvas aprites un brīvas konkurences) ievērošana balstās uz intelektuālā īpašuma standartizāciju Eiropas līmenī. Intelektuālā īpašuma aizsardzību paredz daudzas starptautiskas konvencijas. Lielāko daļu šo konvenciju īsteno Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO) un Pasaules Tirdzniecības organizācija (PTO). Eiropas Savienībā ir divas svarīgas iestādes, kas veic tās uzdevumu: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (ITSB), kas ir atbildīgs par Kopienas preču zīmju un dizainparaugu reģistrēšanu, un Eiropas Patentu iestāde (EPI). Komisija pašlaik veic pasākumus, lai ieviestu Kopienas patentu sistēmu, kas būtu lētāka un juridiski efektīvāka un kalpotu kā garantija Eiropas nozaru konkurētspējai. Visbeidzot, šo tiesību aizsardzība ietver arī to aizsargāšanu pret pirātismu, nelikumīgu tirdzniecību un viltošanu.

Skatīt arī

  • Plašāku informāciju var atrast Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus un pakalpojumu (DE) (EN) (FR) ģenerāldirektorāta vietnē
Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums