RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Intellektuaalomand

Siseturg

Intellektuaalomandi õiguste kaitse ühtne süsteem, mis ulatub tööstusomandiõigustest kuni autoriõiguste ja nendega seotud õigusteni, on Euroopa Liidu loovuse ja uuenduslikkuse aluseks. Siseturu põhialuste austamine (kaupade ja teenuste vaba liikumine ning vaba konkurents) põhineb intellektuaalomandi standardimisel Euroopa tasandil. Intellektuaalomandi kaitset käsitlevad paljud rahvusvahelised konventsioonid, millest enamikku viivad ellu Ülemaailmne Intellektuaalomandi Organisatsioon (WIPO) ja Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO). Euroopa Liidul on oma ülesande täitmiseks kaks tähtsat asutust: ühenduse kaubamärkide ja disainilahenduste registreerimise eest vastutav Siseturu Ühtlustamise Amet (OHIM) ja Euroopa Patendiamet (EPA). Praegu teeb komisjon tööd ühenduse patendisüsteemi tõhusa rakendamise nimel, mis oleks Euroopa tööstuse konkurentsivõime tagajana vähem kulukas ja õiguslikult tõhusam. Intellektuaalomandi õiguste kaitse tähendab ka kaitset piraatluse, ebaseadusliku kaubanduse ja võltsimise eest.

Vt ka:

  • Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni siseturu ja teenuste (DE) (EN) (FR) peadirektoraadi veebisaidilt
Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles