RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Intellektuel ejendomsret

Det indre marked

Kreativiteten og innovationen i EU hviler bl.a. på et ensartet system for beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, som rækker lige fra industrielle ejendomsrettigheder over ophavsrettigheder til beslægtede rettigheder. Overholdelsen af grundprincipperne for det indre marked (frie varebevægelser, fri udveksling af tjenesteydelser og fri konkurrence) forudsætter bl.a., at intellektuelle ejendomsrettigheder beskyttes på et ensartet grundlag i hele EU. Intellektuelle ejendomsrettigheder beskyttes inden for rammerne af en lang række internationale konventioner, hvoraf de fleste forvaltes af Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO) og Verdenshandelsorganisationen (WTO). EU råder over to vigtige organer, som i særlig grad varetager EU's interesser på dette felt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked, som har til opgave at registrere EF-varemærker og EF-design, og Den Europæiske Patentmyndighed. Kommissionen kæmper for øjeblikket for, at der indføres en EF-patentordning, som vil være mindre bekostelig og mere effektiv retligt set og være en garant for den europæiske industris konkurrenceevne. Endelig indebærer beskyttelsen af disse rettigheder også at beskytte dem mod piratkopiering, ulovlig handel og forfalskning.

 

Se endvidere

  • For yderligere informationer: Europa-Kommissionens generaldirektorat for det Indre Marked og Tjenesteydelser (DE) (EN) (FR).
  •  
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top