RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Duševní vlastnictví

Vnitřní trh

Jednotný systém ochrany práv duševního vlastnictví, počínaje průmyslovým vlastnictvím a konče autorskými právy a souvisejícími právy, tvoří základ pro kreativitu a inovace v Evropské unii. Dodržování základních principů vnitřního trhu (volný pohyb zboží a služeb a volná soutěž) se opírá o normalizaci duševního vlastnictví na evropské úrovni. Ochranou duševního vlastnictví se zabývá mnoho mezinárodních úmluv, z nichž většinu provádí Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) a Světová obchodní organizace (WTO). Evropská unie má pro plnění svého poslání dva důležité orgány: Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM), který odpovídá za registraci ochranných známek a vzorů Společenství, a Evropský patentový úřad (EPO). V současné době Komise realizuje jako záruku konkurenceschopnosti evropského průmyslu kampaň pro efektivní zavedení patentového systému Společenství, který by byl méně nákladný a z právního hlediska účinnější. A konečně, ochrana těchto práv také představuje jejich ochranu před pirátstvím, nezákonným obchodem a paděláním.

Viz také

  • Další informace lze najít na internetové stránce Generálního ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh a služby (DE) (EN) (FR)
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky