RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Интелектуална собственост

Вътрешен пазар

Еднообразна система за защита на правата върху интелектуалната собственост, вариращи от индустриалната собственост до авторското право и свързаните права, представлява основата за творческите способности и новаторството в рамките на Европейския съюз. Спазването на основните принципи на вътрешния пазар (свободното движение на стоки и услуги и свободната конкуренция) се базира на стандартизация на интелектуалната собственост на европейско равнище. Защитата на интелектуалната собственост е обхваната от много международни конвенции, повечето от които са прилагани от Световната организация за интелектуалната собственост (СОИС) и Световната търговска организация (СТО). За изпълнението на своята мисия Европейският съюз разполага с два важни органа: Службата за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM), която отговаря за регистрацията на търговските марки и дизайни на Общността, и Европейското патентно ведомство (ЕПВ). В момента Комисията провежда кампания за ефективното въвеждане на патентна система за Общността, която би била по-евтина и с по-висока законова ефективност, като гаранция за конкурентоспособността на европейската промишленост. И накрая, защитата на тези права води и до защитата им от пиратство, незаконна търговия и фалшифициране.

Вижте още

  • Повече информация може да откриете на уебсайта на Генерална дирекция „Вътрешен пазар и услуги“ (DE) (EN) (FR) на Европейската комисия
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата