RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Företagen och den inre marknaden

Inre marknaden

Företagens transnationella utveckling är avgörande för att den inre EU-marknaden ska kunna förverkligas. Detta innebär att regelverket måste förbättras så att företagen kan ha en EU-dimension och samtidigt vara konkurrenskraftiga internationellt och i EU. Harmoniseringen av bolagsrätten (främja en enklare rättslig miljö och minska de administrativa avgifterna), moderniseringen av den offentliga upphandlingen (öka företagens möjligheter och garantera medborgarna högre kvalitet i tjänsterna) samt skyddet av immateriella rättigheter (främja innovation och kreativitet) är grunden för EU:s och medlemsstaternas insatser för att stödja företagen i EU.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början