RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


De ondernemingen binnen de interne markt

Interne markt

De transnationale ontwikkeling van ondernemingen is essentieel voor de verwezenlijking van een gemeenschappelijke Europese markt. Dit impliceert dat de regelgeving moet worden verbeterd, zodat ondernemingen niet alleen een Europese dimensie krijgen, maar ook concurrerend zijn op internationaal en Europees niveau. De harmonisering op het gebied van het vennootschapsrecht (bevorderen van een eenvoudiger juridische omgeving met minder administratieve rompslomp), de modernisering van overheidsopdrachten (ondernemingen meer mogelijkheden bieden en de burger een betere kwaliteit van diensten garanderen) en de bescherming van de intellectuele eigendom (bevorderen van innovatie en creativiteit) vormen de grondslag voor de actie van de Europese Unie en haar lidstaten ten behoeve van de Europese ondernemingen.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven