RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Yritykset sisämarkkina-alueella

Sisämarkkinat

Yritysten kehittyminen yli kansallisten rajojen on olennainen osa EU:n yhtenäismarkkinoiden toteutumista ja edellyttää sääntely-ympäristön parantamista, jotta yritykset voivat toimia Euroopanlaajuisesti ja olla kilpailukykyisiä niin EU:ssa kuin kansainvälisesti. Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot tukevat yritysten toimintaa yhdenmukaistamalla yhtiöoikeutta (yksinkertaistetaan ja kevennetään oikeudellista ympäristöä hallinnollisen taakan vähentämiseksi), nykyaikaistamalla julkisia hankintoja (lisätään yritysten toimintamahdollisuuksia ja varmistetaan entistä laadukkaammat palvelut kansalaisille) ja turvaamalla immateriaalioikeudet (kannustetaan innovointiin ja luovuuteen).

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun