RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Предприятия на вътрешния пазар

Вътрешен пазар

Транснационалното развитие на предприятията е ключов компонент за завършването на единния европейски пазар. То включва подобряване на регулаторната среда, осигуряване на възможност на предприятията да приемат европейски измерения и да бъдат конкурентни на международната и европейската арена. Хармонизирането на дружественото право (да се насърчава опростена правна среда с минимална бюрокрация), модернизирането на обществените поръчки (да се увеличат възможностите за фирмите и да се гарантират на гражданите услуги с по-добро качество) и защитата на интелектуалната собственост (да се насърчават иновациите и творческите способности) формират базата за действие на Европейския съюз и неговите държави-членки в полза на европейските предприятия.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата