RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A társaságok számára biztosított üzleti környezet egyszerűsítése

Az üzleti környezet jogi, számviteli és könyvvizsgálati szempontból történő egyszerűsítésének célja a társaságok gazdasági tevékenységének elősegítése. Ennek érdekében a Bizottság javasolja a társaságokat akadályozó adminisztratív tervek csökkentését.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye (2007. július 10.) a társaságok számára biztosított egyszerűsített üzleti környezetről a társasági jog, a számvitel és a könyvvizsgálat területén [COM(2007) 394 végleges – Hivatalos Lap C 191., 2007.8.15.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A közösségi jogszabályokból eredő megnövekedett adminisztratív költségek csökkentik az uniós vállalkozások versenyképességét. Emellett a társasági joggal, a társaságok számvitelével és könyvvizsgálatával kapcsolatos jogszabályok nem tartanak lépést az üzleti környezet fejlődésével. A Bizottság javasolja az erre a területre vonatkozó közösségi irányelvek felülvizsgálatát, és azok helytállóságának vizsgálatát. Ezeket a javaslatokat a tagállamok, az Európai Parlament és a az érdekelt felek elé terjesztik, hogy azok konszenzust alakíthassanak ki, és annak megfelelő jogalkotási javaslatot tehessenek.

Vállalati jog

A tagállamoknak gyorsan, rugalmasan, és megfelelően kell reagálniuk a folyamatosan fejlődő üzleti környezettel kapcsolatos kérdésekre. Ebben az összefüggésben a harmonizált európai keret biztosítja az egységes belső piac megfelelő működéséhez szükséges bizalmat, ugyanakkor gátolja az innovációt és további adminisztratív akadályokat állít a társaságok elé.

Az első lehetőség az irányelvek helytállóságának felülvizsgálata, illetve azok teljes vagy részleges hatályon kívül helyezése, amennyiben nem kezelik a határokon átnyúló problémákat. Az érintett területek:

A második lehetőség a jogszabályok egyszerűsítése, amennyiben a hatályon kívül helyezés messze ható lenne. Az egyszerűsítés célja, hogy nagyobb rugalmasságot hagyjon a tagállamoknak az egyesülések és szétválások szabályozásának tekintetében, azaz a következőkben:

  • az információk (jelentések) összegyűjtésével kapcsolatos költségek csökkentése érdekében választás aközött, hogy több teret kapjon az igazgatók felelőssége vagy előírják a pontos pénzügyi információkat megadását;
  • egy másik vállalatot felvásárló vállalat közgyűlésének hozzájárulása és az esetek, amelyekben ez a hozzájárulás szükséges. Ennek ellensúlyozásként biztosítani kell a hitelezők védelmét; erre a nyilvánosan működő részvénytársaságok alapítása, valamint tőkéjük megtartása és átalakítása tekintetében történő módosításáról szóló jogszabályt módosító 2006/68/EK irányelv szolgálhat hivatkozási alapként.

Az egyéb jogszabályi kötelezettségek miatt a társaságokra és fióktelepeikre háruló szükségtelen költségek csökkentése érdekében egyedi egyszerűsítő intézkedések is szerepelnek a javaslatok között. Ezek az intézkedések a következőkhöz kapcsolódnak:

  • nyilvánosságra hozatal. Az első irányelvben előírt, a társasági joggal kapcsolatos bizonyos adatok nemzeti hivatalos lapban történő közzétételi kötelezettsége megszüntethető. Ezek az információk ugyanis 2007 óta elektronikus úton megtalálhatók a nemzeti nyilvántartásokban, és azóta valamennyi tagállamban hozzáférhetők. Ennélfogva elégséges egy egyszerű nyilvántartási szolgáltatás. Emellett a fióktelepekre az alapítás helye szerinti tagállamban vonatkozó közzétételi követelmények is egyszerűsíthetők bizonyos dokumentumok hiteles fordítását illetően és a fióktelep helye szerinti tagállam kötelezhető egy másik tagállamban elkészített hiteles fordítás elfogadására. Az Európai Üzleti Nyilvántartás (European Business Register (EN)) mindkét esetben megfelelő információforrást jelent az elektronikus nyilvántartás minden előnyével;
  • az európai részvénytársaság statútumát, különösen a bejegyzett irodára vonatkozó követelményeket az Európai Bíróság joggyakorlatának fényében felül kell vizsgálni. Az európai részvénytársaság statútumáról szóló, 2009-ben benyújtandó jelentés javasolni fogja a szabályozás felülvizsgálatának lehetőségét.

A kkv-k számvitele és könyvvizsgálata

Azok az irányelvek, amelyek garantálják pénzügyi jelentések és a könyvvizsgálat minőségét az EU-ban, túl magas költségeket rónak a vállalkozásokra, közülük is elsősorban a kis- és középvállalkozásokra (kkv).

A Bizottsága javasolja a mikrovállalkozás fogalmának bevezetését, amely néhány tagállamnak már szándékában áll, és javasolja, hogy a mikrovállalkozásokat vonják ki a pénzügyi mérlegekről szóló negyedik irányelv hatálya alól. Egy mikrovállalkozásnak a következő feltételeknek kell megfelelnie: tíznél kevesebb alkalmazott, 500 000 EUR alatti mérlegfőösszeg és 1 000 000 EUR alatti forgalom.

A kkv-kat illetően is benyújtottak javaslatokat, mégpedig:

  • a kisvállalkozások mentesítése mérlegeik közzétételének kötelezettsége alól;
  • a kisvállalkozásokra vonatkozó mentességek kiterjesztése azokra a középvállalkozásokra, amelyeknek vezetői egyben a tulajdonosai vagy amennyiben ezek korlátlan felelősségű vállalkozások;
  • az átmeneti időszak módosítása (két évről öt évre a határérték túllépése esetén és két évről egy évre ellenkező irányban), valamint a határértékek elfogadási eljárásának felülvizsgálata.

További intézkedéseket is terveznek a kkv-kra vonatkozóan, például a határértékek rendszeres naprakésszé tételét és a konszolidációra vonatkozó követelmények módosítását (konkrétan a kis- és közepes méretű leányvállalatokra vonatkozóan), a halasztott adó könyvelése szükségességének felülvizsgálatát és bizonyos (az alapítás költségeire és a forgalom részletezésére vonatkozó) közzétételi előírások megszüntetését.

Háttér

A társaságok adminisztratív költségeinek csökkentése fellendíti az európai gazdaságot. A Bizottság által 2006-ban kezdeményezett naprakésszé tett egyszerűsítési program egy cselekvési tervvel kiegészítve az Európai Tanács 2007. május 8-i és 9-i következtetéseinek helyébe lép. A társasági jogot, a számvitelt és a könyvvizsgálatot jelölték ki a három fő prioritási területnek.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Összefoglaló (2007. december) a Bizottság COM(2007) 394 közleményére: A társaságok számára biztosított egyszerűsített üzleti környezetről a társasági jog, a számvitel és a könyvvizsgálat területén (EN ).
A Bizottság 2007. július 10-i közleményét követően a Tanács felkérte a Bizottságot a társaságok üzleti környezetének egyszerűsítéséről szóló közleményre adott reakciók kivizsgálására és adott esetben új javaslatok benyújtására. A reakciók alapján a meglévő jogszabályok egyszerűsítése (a Bizottság közleményében szereplő második javaslat) az előnyben részesített megoldás.

Utolsó frissítés: 11.04.2008
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére