RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Regimul fiscal comun: fuziuni, divizări, cesionări de active, schimburi de acţiuni şi transferul sediului unei SE sau SCE

Prezenta directivă introduce un regim fiscal comun pentru operaţiunile de restructurare transfrontaliere.

ACT

Directiva 2009/133/CE a Consiliului din 19 octombrie 2009 privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor, divizărilor parţiale, cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţile din state membre diferite şi transferului sediului social al unei SE sau SCE între statele membre.

SINTEZĂ

Prezenta directivă se aplică:

  • operaţiunilor de fuziune, divizare, cesionări de active şi schimburi de acţiuni care implică societăţi din două sau mai multe state membre;
  • transferului sediului social dintr-un stat membru în altul al unei societăţi europene (SE) sau al unei societăţi cooperative europene (SCE).

Norme care se aplică fuziunilor, divizărilor, divizărilor parţiale, cesionărilor de active şi schimburilor de acţiuni

Fuziunea, divizarea sau divizarea parţială nu determină impozitarea plusvalorii – calculate prin diferenţa între valorile reale ale activelor şi pasivelor transferate şi valorile lor fiscale – la momentul operaţiunii respective, ci numai atunci când plusvalorile respective sunt realizate efectiv.

Statele membre adoptă măsurile necesare pentru ca provizioanele sau rezervele parţial sau total scutite de impozit să poată fi preluate de către unităţile permanente ale societăţii beneficiare situate în statul membru al societăţii cedente.

Alocarea titlurilor de valoare, ce reprezintă capitalul social al societăţii beneficiare sau care achiziţionează, unui acţionar al societăţii care efectuează transferul sau unei societăţi achiziţionate, nu trebuie să conducă la nicio impozitare a venitului, profitului sau plusvalorii acţionarului respectiv.

Cazul special al transferului unei unităţi permanente

În cazul în care activele transferate într-o fuziune, o divizare sau o cesionare de active includ un sediu permanent al societăţii care efectuează transferul şi care este situat într-un stat membru, altul decât cel al societăţii respective, statul membru al societăţii care efectuează transferul renunţă la dreptul de impozitare a sediului permanent.

Cazul special al entităţilor transparente

În cazul în care un stat membru consideră o societate nerezidentă care efectuează un transfer sau o societate achiziţionată nerezidentă ca fiind transparentă din punct de vedere fiscal, acel stat nu este obligat să aplice dispoziţiile prezentei directive atunci când impozitează un acţionar direct sau indirect al societăţii respective pentru venitul, profiturile sau plusvaloarea acestei societăţi.

Norme aplicabile în cazul transferului sediului social al unei SE sau SCE

În cazul în care o SE sau SCE îşi transferă sediul social dintr-un stat membru în altul sau devine rezidentă în alt stat membru, acest transfer nu conduce la nicio impozitare a venitului, profitului sau plusvalorii acţionarilor. Cu toate acestea, statele membre pot impozita profitul rezultat din cesiunea ulterioară a titlurilor de valoare ce reprezintă capitalul social al SE sau al SCE care îşi transferă sediul social.

În acelaşi caz, statele membre iau toate măsurile necesare pentru ca, în cazul în care provizioanele sau rezervele constituite în mod corespunzător de o SE sau SCE înainte de transferul sediului social sunt scutite parţial sau total de impozit şi nu sunt obţinute de la sedii permanente din străinătate, aceste provizioane sau rezerve să poată fi preluate, beneficiind de aceeaşi scutire de impozit, de către un sediu permanent al unei SE sau SCE care se află pe teritoriul statului membru din care a fost transferat sediul social.

Prezenta directivă abrogă Directiva 90/434/CE.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial

Directiva 2009/133/CE

15.12.2009

-

JO L 310 din 25.11.2009

Ultima actualizare: 13.04.2011
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii