RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Közös adóztatási rendszer: az európai részvénytársaságok és európai szövetkezetek egyesülése, szétválása, eszközátruházása, részesedéscseréje vagy székhelyének áthelyezése

Az irányelv a határokon átnyúló átszervezésekre vonatkozó közös adóztatási rendszert vezet be.

JOGI AKTUS

A Tanács 2009/133/EK irányelve a különböző tagállamok társaságainak egyesülésére, szétválására, részleges szétválására, eszközátruházására és részesedéscseréjére, valamint az SE-k vagy az SCE-k létesítő okirat szerinti székhelyének a tagállamok közötti áthelyezésére alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az irányelv a következőkre alkalmazandó:

  • két vagy több tagállam társaságainak egyesülése, szétválása, eszközátruházása és részesedéscseréje;
  • az európai részvénytársaságok (Societas Europaea, SE) vagy az európai szövetkezetek (Societas Cooperativa Europaea, SCE) létesítő okirat szerinti székhelyének a tagállamok közötti áthelyezése.

Az egyesülésre, szétválásra, részleges szétválásra, eszközátruházásra és részesedéscserére vonatkozó szabályok

Az egyesülés, a szétválás és a részleges szétválás nem vonja maga után a tőkenyereség megadóztatását – amelyet az átadott eszközök és források valódi értéke és adózási célra szolgáló értéke közötti különbségre vonatkoztatva számítottak ki – az érintett ügylet időpontjában, csak amikor az ilyen nyereség végül ténylegesen realizálódik.

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a részben vagy teljes mértékben adómentes céltartalékot és tartalékot az átadó társaság szerint illetékes tagállamban lévő átvevő társaság állandó telephelye ugyanazzal az adómentességgel vehesse át.

Az átvevő vagy a megszerző társaság tőkéjét megtestesítő értékpapírok átadó társaság tagjára (részvényesére) történő átruházása önmagában nem eredményezheti az említett tag (részvényes) jövedelmének, nyereségének vagy tőkenyereségének megadóztatását.

Az állandó telephely átadásának különleges esete

Ha az egyesülés, szétválás vagy eszközátruházás során az átadott eszközök magukba foglalják az átadó társaság azon állandó telephelyét, amely nem az átadó társaság szerinti tagállamban helyezkedik el, akkor az átadó társaság szerinti tagállam lemond arról a jogáról, hogy megadóztassa az említett állandó telephelyet.

Az átlátható jogalanyok különleges esete

Amennyiben valamely tagállam a külföldi illetőséggel rendelkező átadó vagy átvevő társaságot adózási szempontból átláthatónak ítéli, joga van nem alkalmazni ezen irányelv rendelkezéseit a társaság közvetlen vagy közvetett tagjának (részvényesének) a társaság jövedelme, nyeresége vagy tőkenyeresége szerinti adóztatásakor.

Az SE vagy az SCE létesítő okirat szerinti székhelyének áthelyezésére alkalmazandó szabályok

Amennyiben valamely SE vagy SCE létesítő okirat szerinti székhelyét egyik tagállamból a másikba helyezik át, vagy egy másik tagállamban rendelkezik illetőséggel, ez önmagában nem eredményezheti a tagok (részvényesek) jövedelmének, nyereségének vagy tőkenyereségének megadóztatását. A tagállamok megadóztathatják a létesítő okirat szerinti székhelyét áthelyező SE vagy SCE tőkéjét megtestesítő értékpapírok későbbi átruházásából származó nyereséget.

Ugyanígy a tagállamoknak meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy amennyiben az SE vagy SCE által a létesítő okirat szerinti székhely áthelyezését megelőzően képzett céltartalék és tartalék részben vagy teljes mértékben mentes az adó alól, és nem külföldi állandó telephelytől származik, az SE-nek vagy SCE-nek az azon tagállamban elhelyezkedő állandó telephelye, amelyből a létesítő okirat szerinti székhelyet áthelyezték, az ilyen céltartalékot vagy tartalékot ugyanazzal az adómentességgel vihesse át.

Ez az irányelv hatályon kívül helyezi a 90/434/EK irányelvet.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

A 2009/133/EK irányelv

2009.12.15.

HL L 310., 2009.11.25.

Utolsó frissítés: 13.04.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére