RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Enmansbolag med begränsat ansvar

Detta direktiv syftar till att skapa ett rättsligt instrument som tillåter en begränsning av ensamföretagarens ansvar inom Europeiska unionen (EU).

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/102/EG av den 16 december 2009 på bolagsrättens område om enmansbolag med begränsat ansvar (Text av betydelse för EES).

SAMMANFATTNING

Direktivet upprättar den rättsliga ramen för bolag med begränsat ansvar.

Ett bolag kan ha en enda bolagsman redan vid bildandet eller få det genom att alla andelar förenas på en hand (enmansbolag).

När ett bolag blir enmansbolag genom att alla dess andelar förenas på en hand ska uppgift om detta förhållande och om den ende bolagsmannens identitet antingen föras in i ett offentligt tillgängligt register som bolaget själv för eller förvaras i akt eller registerföras i ett centralt register, i handelsregistret eller i bolagsregistret.

Den ende bolagsmannen ska utöva de befogenheter som tillkommer bolagsstämman. De beslut som den ende bolagsmannen fattar enligt punkt 1 ska protokollföras eller ges skriftlig form.

Om en medlemsstat tillåter aktiebolag i form av enmansbolag, tillämpas direktivets bestämmelser.

Direktivet upphäver direktiv 89/667/EG.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gällaSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2009/102/EG

21.10.2009

-

EUT L 258, 1.10.2009

Senast ändrat den 05.05.2011
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början