RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Niniejsza dyrektywa ma na celu stworzenie instrumentu prawnego umożliwiającego ograniczenie odpowiedzialności indywidualnego przedsiębiorcy w Unii Europejskiej (UE).

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/102/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie prawa spółek, dotycząca jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (Tekst mający znaczenie dla EOG).

STRESZCZENIE

Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy prawne mające zastosowanie do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka może mieć jedynego wspólnika w chwili jej utworzenia, jak również w następstwie objęcia wszystkich udziałów przez jednego udziałowca (spółka jednoosobowa).

Kiedy spółka staje się spółką jednoosobową w wyniku zgromadzenia wszystkich udziałów przez jedynego udziałowca, ujawnienie tego faktu, jak również tożsamości jedynego udziałowca następuje przez wpisanie do rejestru prowadzonego przez spółkę i dostępnego publicznie albo przez wpisane do akt rejestrowych lub w rejestrze centralnym, w rejestrze handlowym lub rejestrze spółek.

Jedyny wspólnik wykonuje uprawnienia zgromadzenia wspólników. Uchwały jedynego wspólnika oraz umowy zawierane między jedynym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką są protokołowane lub sporządzane w formie pisemnej.

W przypadku gdy państwo członkowskie dopuszcza istnienie spółek jednoosobowych również w odniesieniu do spółek akcyjnych, stosuje się niniejszą dyrektywę.

Przedmiotowa dyrektywa uchyla dyrektywę 89/667/WE.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Dyrektywa Rady 2009/102/WE

21.10.2009

-

Dz.U. L 258, 1.10.2009

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony