RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Deze richtlijn heeft tot doel een juridisch instrument in te stellen dat de beperking van de aansprakelijkheid van individuele ondernemers in de Europese Unie (EU) mogelijk maakt.

BESLUIT

Richtlijn 2009/102/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake het vennootschapsrecht betreffende eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Voor de EER relevante tekst).

SAMENVATTING

Deze richtlijn schept een rechtskader voor vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.

De vennootschap mag één enkele vennoot hebben, hetzij bij de oprichting, hetzij ten gevolge van de vereniging van alle aandelen in één hand (eenpersoonsvennootschap).

Wanneer de vennootschap een eenpersoonsvennootschap wordt ten gevolge van de vereniging van alle aandelen in één hand, moet van dit feit alsmede van de identiteit van de enige vennoot melding worden gemaakt hetzij in een bij de vennootschap bijgehouden, voor het publiek toegankelijk register, hetzij in het dossier, het centrale register, het handelsregister of het vennootschapsregister.

De enige vennoot oefent de bevoegdheden van de algemene vergadering uit. De besluiten van de enige vennoot en de overeenkomsten tussen hem en de vennootschap die hij vertegenwoordigt, moeten in een proces-verbaal worden opgenomen of schriftelijk worden vastgelegd.

Indien een lidstaat toestaat dat ook naamloze vennootschappen eenpersoonsvennootschappen zijn, is de richtlijn van toepassing.

Deze richtlijn strekt tot intrekking van Richtlijn 89/667/EG.

REFERENTIES

BesluitDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad

Richtlijn 2009/102/EG

21.10.2009

-

L 258, 1.10.2009

Laatste wijziging: 05.05.2011
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven