RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság

Ennek az irányelvnek a célja, hogy olyan jogi eszközt hozzon létre, amely az Európai Unión belül lehetővé teszi az egyéni vállalkozó felelősségének korlátozását.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/102/EK irányelve (2009. szeptember 16.) a társasági jog területén az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságokról (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 258., 2009.10.1.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az irányelv létrehozza a korlátolt felelősségű társaságokra alkalmazandó jogi keretet.

Egy társaság alapítható egy taggal, valamint az is lehetséges, hogy az összes üzletrész tulajdonjogát egyetlen tag szerezze meg (egyszemélyes társaság).

Ha egy társaság azért válik egyszemélyes társasággá, mert az összes üzletrészének tulajdonát egyetlen személy szerzi meg, úgy ezt a tényt, az egyedüli tag személyének megjelölésével együtt, egy, a cég által őrzött és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tett nyilvántartásba kell bevezetni, vagy egy aktában vagy a központi cégnyilvántartásban, kereskedelmi nyilvántartásban vagy cégjegyzékben kell rögzíteni, illetve bejegyeztetni.

Az egyedüli tag gyakorolja a társaság taggyűlésének hatáskörét. Az egyedüli tag által hozott határozatokat és a közte és az általa képviselt társaság között létrejött szerződéseket jegyzőkönyvbe kell venni, vagy írásba kell foglalni.

Ha egy tagállam megengedi egyszemélyes társaságok létrejöttét részvénytársasági társasági formában is, úgy ezen irányelv rendelkezéseit kell alkalmazni.

Ez az irányelv hatályon kívül helyezi a 89/667/EGK irányelvet.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

2009/102/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

2009.10.21.

HL L 258., 2009.10.1.

Utolsó frissítés: 05.05.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére