RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Yhdenmiehen rajavastuuyhtiö

Tämän direktiivin tavoitteena on luoda oikeudellinen väline yksittäisen yrittäjän vastuun rajoittamiseksi Euroopan unionissa (EU).

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/102/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, yhtiöoikeuden alalla yhdenmiehen rajavastuuyhtiöistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

TIIVISTELMÄ

Tässä direktiivissä vahvistetaan rajavastuuyhtiöihin sovellettava oikeusperusta.

Yhtiössä voi olla yksi ainoa jäsen silloin, kun yhtiö perustetaan, ja myös silloin, kun yhtiön kaikki osuudet kertyvät yhdelle (yhdenmiehen yhtiö).

Jos yhtiöstä tulee yhdenmiehen yhtiö sen vuoksi, että kaikki sen osuudet kertyvät yhdelle, tieto tästä sekä ainoan jäsenen henkilöllisyydestä on merkittävä joko yhtiön pitämään rekisteriin, josta jokainen voi saada tietoja, tai otettava asiakirjavihkoon tai merkittävä rekisteriin.

Yhtiön ainoa jäsen käyttää yhtiökokoukselle kuuluvaa toimivaltaa. Ainoan jäsenen päätökset sekä ainoan jäsenen edustaessa yhtiötä hänen sen kanssa tekemänsä sopimukset on merkittävä pöytäkirjaan tai tehtävä muuten kirjallisesti.

Jos jäsenvaltiot sallii, että myös osakeyhtiöt voivat olla yhdenmiehen yhtiöitä, sovelletaan direktiivin määräyksiä.

Tällä direktiivillä kumotaan direktiivi 89/667/EY.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Direktiivi 2009/102/EY

21.10.2009

-

EUVL L 258, 1.10.2009

Viimeisin päivitys 05.05.2011
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun