RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Nærværende direktiv vil skabe et juridisk instrument, der giver mulighed for at etablere enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar inden for Den Europæiske Union (EU).

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/102/EF af 16. september 2009 på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar (EØS-relevant tekst).

RESUMÉ

Nærværende direktiv fastsatter de retlige rammer for selskaber med begrænset ansvar.

Et selskab kan etableres som et enkeltmandsselskab, eller et selskab kan blive et enkeltmandsselskab ved, at alle anparter samles på en hånd.

Når et selskab bliver et enkeltmandsselskab ved, at alle anparterne samles på én hånd skal oplysning herom samt om den eneste selskabsdeltagers identitet registreres i et register, der føres af selskabet selv, og som er offentligt tilgængeligt, eller indføres i selskabets aktmappe i det centrale register, handelsregistret eller selskabsregistret.

Eneste selskabsdeltager udøver de beføjelser, som tilkommer en generalforsamling. De beslutninger som træffes af den eneste selskabsdeltager, samt aftaler, som indgås mellem den eneste selskabsdeltager og det selskab, han repræsenterer, indføres i en protokol eller nedfældes skriftligt.

Hvis en medlemsstater tillader, at enkeltmandsselskaber stiftes som aktieselskaber, finder direktivets bestemmelser anvendelse.

Nærværende direktiv ophæver direktiv 89/667/EF.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2009/102/EF

20.10.2009

-

EUT L 258, 1.10.2009

Seneste ajourføring: 05.05.2011
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top