RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Společnost s ručením omezeným s jediným společníkem

Účelem této směrnice je vytvořit právní nástroj umožňující omezení ručení jednotlivého podnikatele v celé Evropské unii (EU).

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/102/ES ze dne 16. září 2009 v oblasti práva společností o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem (Text s významem pro EHP).

PŘEHLED

Tato směrnice vytváří právní rámec pro společnosti s ručením omezeným.

Společnost může mít jediného člena, protože je tvořena jedinou osobou nebo protože všechny její podílové jednotky jsou v držení jediné osoby (společnost s jediným společníkem).

Pokud se společnost stane společností s jediným společníkem, protože všechny její podílové jednotky jsou v držení jediné osoby, musí být tato skutečnost spolu s totožností jediného společníka vyznačena v rejstříku vedeném u společnosti a přístupném veřejnosti nebo vložena do spisu nebo zapsána do ústředního rejstříku, obchodního rejstříku nebo rejstříku společností.

Jediný společník vykonává pravomoci valné hromady společnosti. Rozhodnutí přijatá jediným společníkem a smlouvy mezi ním a společností, za niž jedná, musí být uvedeny v zápisu nebo pořízeny písemně.

Pokud členské státy povolují společnosti s jediným společníkem i v případě akciových společností, použije se pro ně tato směrnice.

Uvedená směrnice zrušuje směrnici 89/667/ES.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Směrnice 2009/102/ES

21. 10. 2009

-

Úř. věst. L 258 

ze dne 1. 10. 2009

Poslední aktualizace: 05.05.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky