RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Bolagsrätt

Inre marknaden

Företagen är nyckelspelare på den inre marknaden. Syftet med bolagsrätten är att öka deras effektivitet genom att förenkla lagstiftningen och minska de administrativa avgifterna. EU-lagstiftningen på det här området gäller framför allt nationella och internationella fusioner och företagsdelningar, aktieägares rättigheter i börsnoterade företag samt skattelagstiftning för moderbolag och dotterbolag i olika medlemsstater. Det är nödvändigt att utveckla möjligheterna att bedriva verksamhet i en annan medlemsstat än hemlandet och att bedriva effektivt gränsöverskridande samarbete. Inom ramen för förverkligandet av den inre marknaden har därför begreppet ”Europabolag” införts, vilket är mycket bättre anpassat för de företag som är etablerade i flera medlemsstater eftersom det omfattas av EU-lagstiftningen och inte längre av flera olika lagstiftningssystem på en gång. Genom stadgan för europeiska kooperativa föreningar blir det dessutom möjligt att utveckla kooperativ verksamhet på EU-nivå. De europeiska företag som inte vill genomgå sammanslagningar eller skapa gemensamma dotterföretag har också möjlighet att använda ett instrument för transnationellt samarbete som kallas europeisk ekonomisk intresseförening (EEIG).

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början