RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Právo obchodných spoločností

Vnútorný trh

Podniky sú kľúčovými subjektmi na vnútornom trhu. Cieľom práva obchodných spoločností je zvýšenie ich prevádzkovej účinnosti prostredníctvom zjednodušeného právneho prostredia s minimálnou mierou byrokracie. Európska legislatíva v tejto oblasti sa týka najmä vnútroštátnych a medzinárodných fúzií a rozdelení spoločností, práv akcionárov kótovaných spoločností a daňových podmienok materských a dcérskych spoločností v rôznych členských štátoch. Kľúčovými aspektmi vývoja sú možnosť zapojiť sa do činností v inom členskom štáte, ako je štát, ktorý je sídlom spoločnosti, a zavedenie efektívnej cezhraničnej spolupráce. V kontexte budovania vnútorného trhu bola vytvorená koncepcia „európskej spoločnosti“, ktorá lepšie zodpovedá veľkosti podnikov vytvorených vo viacerých členských štátoch, pretože sa riadi európskym právom a nemusí pracovať súčasne v rôznych legislatívnych systémoch. Stanovy „európskeho družstva“ súčasne umožňujú družstvám podnikať v európskom rozsahu. Európske podniky, ktoré neplánujú fúziu ani vytváranie dcérskych spoločností, majú tiež k dispozícii nástroj nadnárodnej spolupráce známy ako Európske zoskupenie hospodárskych záujmov (EEIG).

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok