RSS
Index alfabetic

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Dreptul societăţilor comerciale

Piaţa internă

Societăţile comerciale sunt actori-cheie pe piaţa internă. Dreptul societăţilor comerciale vizează o mai mare eficacitate a funcţionării acestora în contextul unui mediu juridic simplificat, cu sarcini administrative minime. Legislaţia europeană în domeniu se referă, în special, la fuziunile şi divizările naţionale şi transnaţionale, drepturile acţionarilor societăţilor cotate la bursă, precum şi la regimul fiscal aplicat societăţilor-mamă şi filialelor în diferitele state membre. Posibilitatea de a desfăşura activităţi într-un alt stat membru decât cel în care se află sediul social şi introducerea unei cooperări transfrontaliere eficiente reprezintă evoluţii-cheie în acest sens. În contextul finalizării pieţei interne, a fost elaborat un concept de „societate europeană”, mai bine adaptată la dimensiunile întreprinderilor care au sedii în mai multe state membre, aceasta fiind reglementată de dreptul european, fără a mai fi supusă simultan unor sisteme legislative diferite. De asemenea, statutul de „societate cooperativă europeană” le permite cooperativelor să îşi dezvolte activitatea la scară europeană. Întreprinderile europene care nu doresc să fuzioneze sau să îşi creeze filiale comune au la dispoziţie un instrument de cooperare transnaţională denumit Grupul European de Interes Economic (GEIE).

Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii